Place and see

Upload tempat

Masuk

Istana Osaka

PetaHotel
Osaka Castle

Osaka Castle

gforbes © flickr

Istana Osaka

- Istana Osaka (大阪城) adalah istana yang terletak di dalam Taman Istana Osaka, distrik Chuo-ku, kota Osaka, Jepang. Istana Osaka berada di ujung paling sebelah utara daerah Uemachi, menempati lokasi tanah yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah sekelilingnya. Istana Osaka merupakan bangunan peninggalan budaya yang dilindungi oleh pemerintah Jepang. Menara utama Istana Osaka yang menjulang tinggi merupakan simbol kota Osaka. Istana Osaka dimanfaatkan sebagai istana sekaligus benteng sejak zam…

Tempat untuk dikunjungi di di

Bahasa Indonesia
Place and see 2020©

Brujulea